Gaat de OZB straks meer kosten of juist niet?
Gaat de OZB straks meer kosten of juist niet?

Gemeentelijke belastingen: omhoog of omlaag?

LEERDAM - Worden de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting in de gemeente Vijfheerenlanden verhoogd of verlaagd? Daar moet, wat wethouder Arie Keppel betreft, zo snel mogelijk duidelijkheid in komen. Dus moet de nieuwe raad in de tweede week van januari in ieder geval besluiten of de OZB omhoog gaat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

In verband met de herindeling moeten alle gemeentelijke belastingen waaronder ook grafrechten en precariorechten vallen worden geharmoniseerd. Als je naar de OZB kijkt blijkt dat Leerdam 1,6 procent onroerend belasting heft en Vianen 1 procent. Dit verschil moet rechtgetrokken worden.

Duidelijk

Keppel is duidelijk over het verhogen van de heffingen in de ene gemeente of het verlagen in de andere: "Wij moeten een eenheid hanteren voor alle kernen. Dus de bewoner in Vianen zal iets meer OZB gaan betalen en de bewoner in Leerdam iets minder. Hoe de rekensom er uit komt te zien daar kan ik nu nog niet zoveel over vertellen. Maar opgeteld moeten wij onder de streep wel dezelfde belastingopbrengst zien. Dit geldt niet alleen voor de OZB, maar ook voor de afval -en rioolheffingen.

Opnieuw bekijken

In de loop van de komende twee jaar moeten alle tarieven van de gemeentelijke belastingen, waaronder de parkeerbelasting, marktgelden, hondenbelasting, opnieuw worden bekeken.

Meer berichten