Nederland kent zestien amfibiesoorten, die allemaal beschermd zijn door de Flora- en Fauna wet.
Nederland kent zestien amfibiesoorten, die allemaal beschermd zijn door de Flora- en Fauna wet.

Bewoners helpen amfibieën uit de put

HERWIJNEN - In diverse straatkolken in de omgeving van de Meerenburg in Herwijnen worden maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat amfibieën en andere kleine dieren veilig uit straatkolken kunnen klimmen en níet verdrinken. Wethouder Griedo Bel van de gemeente Lingewaal brengt vandaag (donderdag), samen met initiatiefnemer Dinfie Bambacht, om 15.00 uur de eerste uitklimmat aan in een straatkolk. Dat gebeurt ter hoogte van de nieuwe vissteiger, nabij Meerenburg 9.

Nederland kent zestien amfibiesoorten, die allemaal beschermd zijn door de Flora- en Fauna wet. Een aantal van deze soorten komt voor in stedelijk gebied. Zo ook in de omgeving van de Meerenburg in Herwijnen. Veel amfibieën, zoals kikkers, padden en salamanders, verplaatsen zich vanuit de vijver aan de Meerenburg naar de wijk en terug. Hoge stoepranden vormen soms een belemmering. De amfibieën kunnen deze stoepranden niet op, lopen er langs en vallen dan in de straatkolken. De dieren kunnen de kolken niet meer verlaten en komen uiteindelijk om door verdrinking of verhongering. Naast amfibieën komen veel kleine zoogdieren, zoals muizen, in de kolken terecht.

Project Levend Landschap

In 2017 is de Stichting Landschapsbeheer Gelderland, in samenwerking met de gemeente Lingewaal, begonnen met het project Levend Landschap in Herwijnen, mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland. In dit project konden bewoners hun wensen en ideeën voor een aantrekkelijk landschap naar voren brengen. Initiatiefnemer Dinfie Bambacht had het idee om amfibieën in de omgeving van de Meerenburg te redden uit de straatkolken. Dit jaar heeft ze in haar straat circa 270 kikkers, padden en salamanders gered uit de straatkolken. Ze stelde voor om in de straatkolken een kikkerladder of uitklimmat te plaatsen, zodat de dieren er zelf uit kunnen klimmen. Dat idee wordt donderdag 22 november uitgevoerd.

Zin om ook te helpen?

Nadat de klimmatjes in de verschillende straatkolken zijn geplaatst, gaat Dinfie de straatkolken nalopen om te controleren of de dieren inderdaad zelf uit de straatkolken klimmen. Zij kan altijd hulp gebruiken bij het controleren van de straatkolken en om de dieren terug te zetten in de vijver. Wie interesse heeft om haar te helpen, kan contact opnemen met Freek Aalbers van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland via telefoonnummer 026 353 74 44 of f.aalbers@landschapsbeheergelderland.nl

Meer berichten