Er is gerede twijfel over de telling van voorkeursstemmen op kandidaatsniveau. Foto: Mimi van Rossem
Er is gerede twijfel over de telling van voorkeursstemmen op kandidaatsniveau. Foto: Mimi van Rossem

Mogelijk hertelling stemmen Vijfheerenlanden

LEERDAM - De verkiezingsuitslag van de gemeente Vijfheerenlanden is voor enkele kandidaten aanleiding tot twijfel over de juistheid van het aantal stemmen dat zij behaald hebben. Er is gerede twijfel over de telling van voorkeursstemmen op kandidaatsniveau.

Het betreft 't aantal stemmen op één kandidaat op twee stembureaus van twee verschillende partijen.

Gemeenteraad beslist

Hertellen kan nu alleen plaatsvinden na besluit tot hertelling door de organiserende gemeenteraad. Op donderdag 6 december neemt de gemeenteraad van Leerdam het besluit of en met welke strekking er een hertelling komt. Als de hertelling er komt, dan vindt deze plaats op woensdag 12 december om 9.00 uur in het Dak.

Meer berichten