Foto: PR

Lezing over zeldzame grote vuurvlinder en bijzondere vogels

ZEVENAAR - Groei & Bloei - Liemers houdt maandagavond 14 januari een lezing die gegeven wordt door Philip Friskorn. De titel is: Het land van de grote vuurvlinder. Dan gaat het over het gebied Nationaal Park Weerribben-Wieden, de Rottige Meenthe in Zuidwest Friesland, de Lendevallei en de Olde Maten bij Zwartsluis. In deze gebieden is de grote vuurvlinder aanwezig, een vlinder die nergens anders ter wereld voorkomt. Ook het vogelleven is hier erg boeiend met het typische rietland en de aanwezigheid moerasvogels als de roerdomp en de rietzanger, maar ook de blauwborst. In 2002 is de otter geherintroduceerd, die zich inmiddels over het hele land verspreid heeft. Philip Friskorn, die bezoekers kunnen kennen van eerdere succesvolle lezingen, laat je in deze lezing in woord en beeld de veelzijdigheid van dit gebied in de vier seizoenen zien. De lezing, die start om 20.00 uur en wordt gehouden in zaal Staring, Grietakkers 3 in Zevenaar. De zaal is vanaf 19.45 uur open. Leden, maar zeker ook niet-leden van Groei & Bloei. zijn van harte welkom! Entree; leden € 2,50, niet-leden € 5,00. Dit is inclusief kop koffie/thee en een lot voor loterij.

www.liemers.groei.nl

info@liemers.groei.nl

]

Meer berichten