Met de maatregelen verwacht Qbuzz een grote verbetering voor reizigers én chauffeurs. Qbuzz betreurt het enorm dat 't niet vanaf de eerste dag de verwachtingen heeft kunnen waarmaken. Foto: Mieneke Lever-van Dieren
Met de maatregelen verwacht Qbuzz een grote verbetering voor reizigers én chauffeurs. Qbuzz betreurt het enorm dat 't niet vanaf de eerste dag de verwachtingen heeft kunnen waarmaken. Foto: Mieneke Lever-van Dieren (Foto: mieneke lever-van dieren)

Qbuzz wil knelpunten snel verhelpen

Van onze redactie

Qbuzz betreurt dat, 'ondanks een gedegen voorbereiding', de overgang voor het busgedeelte tot problemen en dus tot klachten van reizigers en chauffeurs leidde. Qbuzz zegt alles te doen om deze knelpunten zo snel mogelijk te verhelpen.

REGIO - 'In de kerstvakantie zijn een flink aantal verbeteringen doorgevoerd, waardoor de knelpunten vanaf maandag 7 januari grotendeels opgelost zullen zijn', liet Qbuzz in een persbericht weten. 'Er zijn knelpunten in de uitvoering, die grotendeels door Qbuzz beïnvloedbaar zijn', aldus het veroersbedrijf. 'Daarnaast zijn er klachten als gevolg van keuzes van aanpassing in het lijnennet. Deze klachten zijn het gevolg van het nieuwe netwerk om het openbaar vervoer toekomstbestendig te maken, het zogenaamd strekken van lijnen. Reizigers hebben daardoor veelal een grotere reisafstand tot de halte en moeten hieraan wennen. Deze klachten worden niet verholpen door knelpunten in de uitvoering op te lossen. Wat de komende week extra aandacht krijgt, is het informeren van reizigers over de wijzigingen en met name over diverse reisalternatieven.' De belangrijkste knelpunten voor bus zitten in de uitvoering van de dienstregeling op de nieuwe lijnen 81, 90 en 388. En in mindere mate op de lijnen 4, 316/392, 387, 488 en 489. 'Op deze lijnen ontstonden grote vertragingen door de verkeerssituatie, in combinatie met krappe aflossingsmomenten van onze chauffeurs en koppelingen met andere lijnen', aldus Qbuzz. 'Hierdoor zorgde een vertraging door files op de ene lijn óók voor vertragingen op een andere lijn. We zagen een domino-effect ontstaan. Daarnaast had Qbuzz de afgelopen weken niet overal de beschikking over KAR (korte afstand radio) voor prioritering bij verkeersregelinstallaties. Dit leidde met name tot extra vertraging op lijnen richting Rotterdam en Utrecht. De KAR-problemen zijn in de kerstvakantie opgelost.' Om het domino-effect te voorkomen, zet Qbuzz nu extra bussen en chauffeurs in. 'Er is een nieuw dienstenpakket voor een groot deel van de chauffeurs gemaakt, waarmee ze aan het einde van de ritten meer tijd hebben', zegt Qbuzz. 'Daardoor krijgen chauffeurs beter uitvoerbare diensten en reizigers een betrouwbaardere dienstregeling. Hiervoor zijn meer bussen nodig en zullen tijdelijk soms andere bussen worden ingezet dan gepland. Ook wordt deze maand bekeken of er door de toegenomen filedruk een andere dienstregeling moet komen. 'Qbuzz zag in de week voor de kerstvakantie het aantal klachten en uitgevallen ritten sterk dalen, in de kerstvakantie is dat verder afgenomen', zegt Qbuzz.

Meer berichten