De voormalige meelfabriek in Ameide. Foto: Mieneke Lever-van Dieren
De voormalige meelfabriek in Ameide. Foto: Mieneke Lever-van Dieren

Subsidievoorstel valt niet in goede aarde

Denkt het college nu echt dat de aannemer niet doorgaat met de bouwplannen op het terrein van de Meelfabriek in Ameide als er geen subsidie van de gemeente wordt verstrekt? Deze vraag stelde ChristenUnie-raadslid Harry Wolting verschillende keren aan het college tijdens de discussie die vorige week in de commissievergadering Ruimte werd gevoerd over het voorstel om 79.000 euro subsidie te verlenen aan projectontwikkelaar De Waard.

Door Mimi van Rossem

MEERKERK/AMEIDE - Wolting vindt het ongelooflijk dat de gemeente Zederik de projectontwikkelaar deze financiële toezegging heeft gedaan. En Wolting staat hierin niet alleen, want eigenlijk zijn alle partijen het met hem eens. Met uitzondering van de VVD, die zuinigjes aangaf zich wel te kunnen vinden in het voorstel. Dát er gebouwd gaat worden op het terrein van de voormalie meelfabriek, die sinds 2012 leegstaat, daar is iedereen wel blij mee. En ook de elf herenwoningen die daar gebouwd worden vinden de partijen geweldig passen in de oude kern van Ameide. Maar het kan niet zo zijn dat de gemeente de legeskosten van 40.000 euro betaalt. Daarbovenop komt nog eens 39.000 euro voor de sloop van het milieuhinderlijk bedrijf.

Wethouder Huib Zevenhuizen antwoordde blij te zijn dat op deze lelijke puist in het dorp nu mooie woningen verrijzen. De toezegging van 79.000 euro door de - toen nog - gemeente Zederik aan de projectontwikkelaar zijn volgens Zevenhuizen gedaan omdat deze zijn oorspronkelijke bouwplan op verzoek van de gemeente heeft aangepast. "Want het is een groot verschil of je een appartementengebouw met dertig woningen of elf grondgebonden woningen bouwt."

Parkeerplaatsen en fietsenstallingen

Verder legde Zevenhuizen uit dat het geld nodig is voor de aanleg van parkeerplaatsen en fietsenstallingen. D66-raadslid Klaas de Zwaan merkte op: "Wat een raar voorstel. We zijn toch niet zo gek om een projectontwikkelaar te subsidiëren, omdat iets duurder uitvalt!? Je bent projectontwikkelaar of niet. Soms moet je een verlies accepteren." Over dit verlies had Wolting een mooi rekensommetje gemaakt: "Als De Waard nu stopt, dan zou dit kapitaalvernietiging zijn. Het project kost vier á vijf miljoen euro. 40.000 euro is één procent van de kosten. Denk je nu echt dat De Waarddit project afblaast als hij geen subsidie krijgt?

'Nog nooit meegemaakt'

Teus Meijdam (VHL Lokaal) merkte op dat hij zestien jaar in de gemeentelijke politiek actief is, maar dat hij dit nog nooit heeft meegemaakt. GroenLinks-raadslid Erik van Doorn was blij met deze reacties, want hij dacht als groentje in de raad dat hij als enige verbaasd was over dit voorstel. "De projectontwikkelaar wil zijn tekorten op het bordje van de gemeente leggen, maar dit laten wij niet gebeuren." C. Vermaat (SGP) wil duidelijkheid over de toezeggingen die gedaan zijn. Of er nu wel of niet 79.000 euro naar De Waard gaat, daar moet de hele gemeenteraad zich over uitspreken in haar vergadering van 7 februari.

Meer berichten