Collega's hielpen Hans weer op het droge. Eigen foto
Collega's hielpen Hans weer op het droge. Eigen foto

De 'doop' van Hans de Labije

VIJFHEERENLANDEN -  Zoals bekend knotten leden van Natuur en Vogelwacht de Vijfheerenlanden al vanaf begin zeventiger jaren van de vorige eeuw veel wilgen in de regio. Gestimuleerd door provinciale subsidies zijn destijds ook vele jonge knotwilgen gepoot, omdat deze fraaie bomen uit het landschap dreigden te verdwijnen. Door deze acties is de soort weer helemaal terug in de streek en ziet men ze nu weer overal staan. Tot op heden zorgt dit jaarlijks voor heel veel werk voor de vrijwilligers van de vereniging. En ook in het nu bijna afgelopen knotseizoen zijn weer vele honderden knotwilgen van hun pruik ontdaan.

Helaas gaat hierbij ook wel eens iets niet goed. Er is al eens iemand van zijn laddertje gevallen en ook komt het voor dat een enthousiaste wilgenknotter van de wal in de sloot raakt. Deze keer was de ex-voorzitter en knotvrijwilliger van het eerste uur, Hans de Labije, aan de beurt. Hij viel in het water. Door de vastzuigende blubber en omdat zijn been klem zat onder een flinke wilgentak, moesten zijn collega's hem - uiterraard onder enige hilariteit - weer op het droge helpen. Na zich thuis gedoucht te hebben en nadat hij schone kleren had aangetrokken, was Hans twee uur later weer paraat.

Meer berichten