Op vrijdag 8 maart vond Kees de Jong een nest met twee eieren in de gemeente Vijfheerenlanden. Eigen foto
Op vrijdag 8 maart vond Kees de Jong een nest met twee eieren in de gemeente Vijfheerenlanden. Eigen foto

Eerste kievitsei provincie Utrecht gevonden in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN - Het is niet het allereerste kievitsei dat gevonden is, maar wel het eerste kievitsei dat gevonden is in de provincie Utrecht. Op vrijdag 8 maart vond Kees de Jong, vrijwilliger van de Weidevogelwerkgroep Alblasserwaard, een nest met twee eieren in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Het eerste kievitsei is een voorbode van de lente en het symbool van de start van het weidevogelseizoen. Maar de afgelopen jaren is het geen reden tot feest, want het gaat al jaren slecht met de weidevogels. Het eerste kievitsei symboliseert voor Landschap Erfgoed Utrecht daarom ook de grote zorg die nodig is om de weidevogels als kievit, grutto, tureluur en scholekster te beschermen.

Om te voorkomen dat weidevogels uit Nederland verdwijnen, werken agrariërs en vrijwilligers samen om deze bijzondere vogels te beschermen. Landschap Erfgoed Utrecht zoekt voor het aankomende weidevogelbeschermingsseizoen nog nieuwe vrijwilligers. Dus wil jij volgend jaar de eerste zijn die het eerste kievitsei vindt? Meld je dan snel aan.

Help ook mee

Er zijn ieder jaar veel nieuwe vrijwilligers nodig om de nesten van de weidevogels op te sporen en te beschermen. Ben je geïnteresseerd? Kijk dan op www.landschaperfgoedutrecht.nl. Weet je niet al alles van weidevogels? Geen probleem, want in maart organiseert Landschap Erfgoed Utrecht cursussen voor beginnende weidevogelbeschermers.

Natuurlijk kun je ook contact opnemen met Landschap Erfgoed Utrecht, tel 030 220 55 34 of via info@landschaperfgoedutrecht.nl

Meer berichten