De gedecoreerden poseren, samen met burgemeester Lokker, voor de fotograaf. Foto: Jacques Stam
De gedecoreerden poseren, samen met burgemeester Lokker, voor de fotograaf. Foto: Jacques Stam

Koninklijke onderscheiding voor 21 inwoners Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN - In de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zijn op vrijdag 26 april 's ochtends maar liefst 21 inwoners verrast met een Koninklijke onderscheiding. Twintig inwoners, waaronder twee echtparen, mogen zich vanaf vandaag Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Tülin Yagmur is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lokker reikte hen de onderscheidingen uit in Helsdingen Sport en Cultuur. De gedecoreerden verrichten al tientallen jaren diverse vrijwilligersactiviteiten; een overzicht.

Nico Baars, 63 jaar, Vianen

Wie Nico Baars zegt, zegt Brederoderuiters! In 1972 was de heer Baars betrokken bij de oprichting van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Brederoderuiters in Vianen. In de jaren daarna heeft hij verschillende bestuursfuncties vervuld. Vooral de functie van penningmeester was hem op het lijf geschreven; maar liefst 26 jaar heeft hij deze functie op zich genomen. Ook is hij altijd een zeer actief vrijwilliger bij De Brederoderuiters geweest.


Henk den Boer, 71 jaar, Leerdam

Al sinds 2005 is de heer Den Boer voorzitter van de Stedelijke Harmonie Aurora Leerdam. Hierdoor heeft hij veel mogelijk gemaakt, zoals jaarlijkse concerten met behulp van sponsoren, de opzet en organisatie van een bevrijdingsfestival, het zorgen voor geldelijke middelen voor de aanschaf van een groot aantal nieuwe instrumenten, het opzetten van een opstap- en een jeugdorkest en het regelen van structureel muziekonderwijs op basisscholen. Ook was de heer Den Boer van 2005 tot 2015 bestuurslid bij VNO-NCW regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en verrichtte hij van 1970 tot 1980 diverse functies in wijkvereniging De Weister (Leerdam Noord).

Gerrit Bruijnes, 54 jaar, Everdingen

Baancommissaris, bestuurslid en later penningmeester bij IJsvereniging Steeds Vooruit (1980-heden). Bestuurslid en later penningmeester bij toneelvereniging Vol Moed in Zijderveld (1992-2002). Bestuurslid, penningmeester en later commissielid bij Stichting Verenigingsgebouw De Krooshof in Zijderveld (2002-2018). Diverse functies bij de Nederlands Hervormde Gemeente in Zijderveld, waaronder voorzitter van de jeugdraad namens de kerkenraad (sinds 2004)... En dan was de heer Bruijnes óók nog actief als jeugdtrainer bij de voetbal en is hij nog steeds actief als EHBO-er tijdens de jaarlijkse seniorenreis in Zijderveld.

Betsy van Dijk-Iking, 61 jaar, Kedichem

Mevrouw Betsy van Dijk-Iking is sinds 1998 "een heel sociaal betrokken" secretaris van Zangvereniging U.D.I. in Kedichem. Zo organiseert zij (naast haar werk als secretaris) diverse activiteiten voor de koorleden zoals kooravonden, optredens in verzorgingshuizen, de kerstzang, de jaarlijkse barbecue en het jaarlijkse uitstapje. Ook is ze al jaren actief als jongerenwerker bij het Leger des Heils. En is ze betrokken bij de maandelijkse organisatie van een gezellige ochtend voor bejaarde dames.

Agnes van Elteren-Vernoij, 74 jaar, Vianen

Dit jaar is mevrouw Van Elteren-Vernoij twintig jaar gastvrouw en vrijwilligster bij de patiëntenvervoersdienst in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. In deze functie vervoert en begeleidt zij patiënten van de verpleegafdeling naar de behandelafdeling. Soms om mensen onderweg ook gerust te stellen, soms om alleen een luisterend oor te zijn. Daarnaast is mevrouw Van Elteren-Vernoij sinds 2013 koster in de parochie De Heilige Drie-eenheid in Vianen.

Gerard de Gans, 64 jaar, Meerkerk

Meneer De Gans is inmiddels ruim twintig jaar voorzitter van stichting MeHoRo in Meerkerk (MEerkerk HOngarije en ROemenië), een interkerkelijke stichting die zich inzet voor projecten in Hongarije en Roemenië. Sinds 2002 is hij ook vicevoorzitter en penningmeester van stichting Security 5; een stichting die zich inzet voor de beveiliging van bedrijventerreinen in Gorinchem. Daarnaast is de heer De Gans sinds 2009 koster tijdens de zondagmorgendienst in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, is hij sinds 2011 ook medeoprichter en penningmeester van stichting Wetech (een stichting die jongeren stimuleert te kiezen voor een technische opleiding) én is hij sinds 2015 vrijwilliger bij zorglocatie Open Vensters in Ameide.

Coby de Gans-den Otter, 61 jaar, Meerkerk

Net als haar man, is ook mevrouw De Gans-den Otter zéér actief. Zo is zij sinds 1996 vrijwilliger bij de christelijke gereformeerde kerk in Meerkerk waar zij allerlei activiteiten voor het goede doel organiseert, assisteert bij begrafenissen en gebouwen schoonmaakt. Ook is mevrouw De Gans-den Otter sinds 1998 vrijwilliger bij stichting MeHoRo in Meerkerk, is zij ruim tien jaar vrijwilliger bij bibliotheek Aan Zet in Meerkerk én is ze sinds 2009 vrijwilliger in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

Coby Gouzzaf-van Kooten, 62 jaar, Everdingen

Heel veel (inmiddels grote) kindjes in Everdingen kennen Coby. Sinds 1988 is mevrouw Gouzzaf-van Kooten namelijk vrijwilliger bij Stichting Peuterspeelzaal De Mierenhoop (sinds 2019 Stichting Kinderopvang Vianen). Daarnaast zet mevrouw Gouzzaf-van Kooten zich sinds 1990 ook in als vrijwilliger bij de rommelmarkt van de R.K. Kerk in Everdingen, runt zij sinds 2011 de schoolbibliotheek op de Regenboogschool in Everdingen, is zij sinds 2014 medewerker van de boekspot van Stichting Vitaal Dorp in Everdingen en loopt ze al sinds 1992 jaarlijks collectes voor drie verschillende stichtingen.

Arie den Hartog, 65 jaar, Nieuwland

De heer Den Hartog was in 1980 oprichter en daarna 32 jaar voorzitter van buurtvereniging Quackernack in Nieuwland. In 1984 was hij oprichter en (tot 2009) organisator van het Marius Treffers zaalvoetbaltoernooi. Ook al lange tijd, sinds 1986, is de heer Den Hartog lid van de Vrije Kiesvereniging Gemeentebelangen Zederik. Maar hier houdt het niet op! In 1995 richtte hij chauffeursvereniging Zederik op waarvan hij tot op heden nog steeds voorzitter is en is hij van 2003 tot 2012 vrijwilliger geweest bij Stichting Trekker-Trek Nieuwland. Sinds 2015 (tot heden) is de heer Den Hartog ook nog chauffeur en vrijwilliger bij de Rode Kruis Bloesemtocht, speelt hij Sinterklaas op school, is hij parkeerbegeleider bij de jaarlijkse rommelmarkt in Nieuwland en filmt hij tijdens De Lange Slag Zederik (een vereniging van liefhebbers en eigenaren van oude tractoren).

Jannie Matsinger-Breen, 68 jaar, Meerkerk

Van 1975 tot 2000 was mevrouw Matsinger-Breen bestuurslid van de handwerkkring van de Hervormde Gemeente Hei- en Boeicop. Ook maar liefst 26 jaar, van 1992 tot 2018, was zij ook vrijwilliger van boekhandel De Fakkel in Leerdam. En van 2002 tot 2018 was mevrouw Matsinger-Breen secretaris van de plaatselijke kiesvereniging, afdeling Christen Unie.

Anneke van der Meer-Zeinstra, 67 jaar, Meerkerk

Al ruim 44 jaar is mevrouw Van der Meer-Zeinstra als vrijwilliger actief bij diverse kerkelijke gemeenschappen. Op dit moment bij de parochie De Heilige Drie-eenheid in Vianen, Everdingen en Leerdam en bij de Sint Jan in Utrecht. Ook al ruim 32 jaar is mevrouw Van der Meer-Zeinstra daarnaast bestuurslid en penningmeester bij de stichting volkskerstzang in Zederik én is ze sinds 2004 vrijwilliger bij Syndion in Meerkerk waarbij ze maaltijden kookt voor verstandelijk beperkte bewoners van de Meerkant.

Dini Middelkoop-Vis, 50 jaar, Leerdam

Mevrouw Middelkoop-Vis verzorgt sinds 1993 het kerkblad voor de Gereformeerde Gemeente in Leerdam. Ook is zij, al sinds 2000, vrijwilliger voor stichting Samarita, waarbij ze o.a. speelgoed inpakt, kleding sorteert en tweedehands kledingbeurzen organiseert voor Roemenië. Daarnaast is ze sinds ongeveer twee jaar vrijwilliger in Verzorgingshuis Avondlicht in Herwijnen.

Alice Planje-van Spronsen, 75 jaar, Vianen

Al sinds 1977 is mevrouw Planje-van Spronsen vrijwilliger in de Grote Kerk in Vianen. Zo heeft ze o.a. kinderkoor Shaï mede-opgericht, gedirigeerd en leiding gegeven, was ze ouderling en is ze nu nog coördinator van de cateringcommissie, voorzitter van de Cantorij en penningmeester en voorzitter van de Werkgroep Kerk en Kunst. Van 1997 tot 2013 was mevrouw Planje-van Spronsen tevens gastvrouw van Stichting de Korte Inloop in Vianen, was ze van 2009 tot 2018 inkoper en verkoopster voor de Wereldwinkel in Vianen en was ze van 2010 tot 2013 ook nog vrijwilliger bij De Zonnebloem.

Henk Spek, 72 jaar, Lexmond

In 1995 begon de heer Spek zijn vrijwilligerscarrière als lid van de Monumentencommissie van de gemeente Zederik (tot 2005). Van 1997 tot 2004 en van 2013 tot heden is hij voorzitter van het Zederiks Christelijk Mannenkoor. Daarnaast heeft de heer Spek vanaf 2002 tot 2018 diverse functies bekleed bij de Protestantse Gemeente Lux Mundi Lexmond en Hei- en Boeicop en is hij van 2008 tot 2017 medeoprichter, lid van de bouwcommissie, lid van het dagelijks bestuur en vrijwilliger in dorpshuis Het Bosch in Lexmond geweest. Sinds 2001 tot op heden is de heer Spek vrijwilliger bij de stichting Habitat for Humanity Nederland. Deze stichting organiseert bouwreizen naar de armste landen van de wereld. Doel is praktische hulp te bieden door samen met de bevolking huizen te bouwen.

Nico Verboom, 81 jaar, Vianen

Jeugdouderling, wijkouderling, ouderling en diaken… Vanaf 1972 tot 2010 vervulde de heer Verboom diverse functies binnen de Protestantse Gemeente Vianen. Bij de Voedselbank Vianen/Leerdam was hij van 2007 tot 2016 als vrijwilliger actief. Op dit moment is de heer Verboom (sinds 2002) organisator en begeleider van de Interkerkelijke Vakantieweek voor Ouderen in Vianen en is hij (sinds 2008) vrijwilliger/mantelzorger bij de Diaconale Vrijwillige Thuishulp.

Henny Verboom-van de Riet, 78 jaar, Vianen

Net als haar man is ook mevrouw Verboom-van de Riet al jaren actief als vrijwilliger. Zo nam ze van 1980 tot 2015 zitting in de voorbereidingscommissie van de Sinterklaasintocht in Vianen en verzorgde ze poppenkastvoorstellingen. Van 1982 tot 2008 was mevrouw Verboom-van de Riet dirigente van jeugdkoor Shaï en is ze van 2001 tot 2017 bestuurslid en koormeester bij het Lysenko koor geweest. Ook mevrouw Verboom-van de Riet was van 2002 tot 2018 vrijwilliger en begeleider van de Interkerkelijke Vakantieweek voor Ouderen in Vianen en was ze van 2005 tot 2018 vrijwilliger bij Stichting Philadelphia. Maar de lijst is nog niet compleet! Op dit moment is mevrouw Verboom-van de Riet (al sinds 1999) vrijwilliger bij de Patiënten vervoersdienst in het St. Antonius Ziekenhuis, is ze (sinds 2008) vrijwilliger/mantelzorger bij de Diaconale Vrijwillige Thuishulp én is ze sinds 2009 koormeester en vervangende dirigent bij de Christelijke Zangvereniging Hallelujah.

Ellen Verburg-Boswinkel, 57 jaar, Vianen

Bijzonder is dat mevrouw Verburg-Boswinkel nog steeds bij alle organisaties, waar ze ooit met vrijwilligerswerk begon, actief is. Zo is zij sinds 1979 bij verschillende scouting-eenheden in verschillende functies actief geweest. Is ze vanaf 1987 secretaris en later vrijwilliger van de Nationale EHBO (nu Koninklijke EHBO) in Vianen. Is mevrouw Verburg-Boswinkel in 2000 gestart als vrijwilliger bij de Avond4Daagse in Vianen. Meldde zij zich in 2013 ook aan als penningmeester en later vrijwilliger bij de Reddingsbrigade in Vianen én bekleed zij sinds 2013 ook nog de functie van secretaresse bij de Stichting Paardenmarktcomité Vianen.

Hans Versteegt, 67 jaar, Leerdam

De heer Versteegt vervult sinds 1998 diverse functies bij de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Leerdam. Zo is hij diaken en ouderling geweest en is hij nu nog steeds notulist van de Kerkenraad én chauffeur op zondagen en bij open maaltijden. Ook bij Stichting Woord en Daad in Gorinchem is hij sinds 2011 vrijwilliger (administrateur en chauffeur). Sinds 2008 zet de heer Versteegt zich daarnaast in als secretaris en chauffeur voor Buurtbus De Linge en was hij van 2008 tot 2010 als vrijwilliger actief voor de Voedselbank in Leerdam waar hij eten en goederen ophaalde.

Theo van Vliet, 76 jaar, Vianen

De heer Van Vliet begon zijn vrijwilligerscarrière in 1985 (tot 1993) als penningmeester van de Vereniging Protestant Christelijk Onderwijs in Vianen. Van 2001 tot 2016 heeft hij de functie van penningmeester ook vervuld voor de Stichting Welzijn Vianen. De heer Van Vliet is daarnaast al sinds 1993 als vrijwilliger actief voor de Gereformeerde Kerk in Vianen, is hij (sinds 2003) vrijwilliger bij de volleybaltoernooien die door Servia worden georganiseerd én is hij sinds 2016 penningmeester voor Stichting Stedelijk Museum Vianen.

Annie Witkamp-de Langen, 80 jaar, Hagestein

Mevrouw Witkamp-de Langen is al vanaf 1978 medewerker, en vanaf 1996 zelfs beheerder, van de aula in Hagestein. Van 1986 tot 2018 was zij daarnaast ook bezoekdame voor de Hervormde Gemeente Hagestein. Op dit moment is mevrouw Witkamp-de Langen op 80-jarige leeftijd nog steeds vrijwilliger tijdens de Zomermarkt in Hagestein (vanaf 1988) en vrijwilliger van de winkel van de Zomermarkt. Daarnaast is ze in 2011 medeoprichter geweest en nog steeds organisator van de Open Eettafel in Hagestein en is ze in 2004 benoemd als 'straathoofd' vanwege diverse activiteiten die ze in haar straat/wijk organiseert.

Tülin Yagmur, 47 jaar, Leerdam

Tijdens de Lintjesregen is mevrouw Tülin Yagmur benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Al sinds 1994 zet zij zich vrijwillig in voor verschillende organisaties, projecten en activiteiten gericht op sociale cohesie en integratie. Voorbeelden zijn projecten als de Multiculturele beurs, 'Klinkse' en 'Eetse' of informatiebijeenkomsten voor jongeren in Leerdam over alcohol en drugsverslaving. Ook was ze betrokken bij de Nota Samen Leven in Leerdam en neemt ze deel aan de werkgroep Insirah. Tülin Yagmur is verbindingsofficier tussen de gemeente Leerdam (en nu gemeente Vijfheerenlanden) en inwoners met verschillende achtergronden. Tevens is zij de motor achter diverse werkgroepen ontstaan door en samen met allochtone inwoners van Leerdam. Door haar inzet wordt hiermee de integratie bevordert. Door velen wordt ze dan ook gezien als een voorbeeld en verbinder.

Meer berichten