Jan Pieter Lokker (links) opent de unieke vergadering. Rechts van hem zit zijn Culemborgse collega Gerdo van Grootheest. (Foto: Mimi van Rossem)
Jan Pieter Lokker (links) opent de unieke vergadering. Rechts van hem zit zijn Culemborgse collega Gerdo van Grootheest. (Foto: Mimi van Rossem)

Unieke gemeenteraadsvergadering op Fort Everdingen

VIJFHEERENLANDEN - Tijdens een unieke raadsvergadering hebben de raden van de gemeente Vijfheerenlanden en Culemborg vorige week gezamenlijk besloten akkoord te gaan met het bestemmingsplan Fort Everdingen. Dat twee gemeenteraden op hetzelfde moment in één ruimte zitten om een besluit te nemen over een bestemmingsplan mag gerust een unicum genoemd worden.

Door Mimi van Rossem

Voordat de twee raden een besluit over het nieuwe bestemmingsplan namen kregen zij eerst een rondleiding in - en rond het fort. Het fort Everdingen dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse waterlinie is sinds april 2015 in eigendom van Duits en Lauret. Waar in de 19 de eeuw munitie lag opgeslagen, staan nu dozen met speciale bieren te rijpen.

Na de rondleiding werd plaatsgenomen in loods 2 waar deze speciale raadsvergadering is gehouden. Burgemeester Jan Pieter Lokker leidde samen met zijn Culemborgse collega Gerdo van Grootheest de vergadering. Beiden benadrukten het unieke karakter van deze vergadering. Twee gemeenteraden die een besluit nemen over één onderwerp. Officieel waren het twee gescheiden vergaderingen maar lopende de vergadering vloeide deze ineen. Dus op de vraag wie er voor de bestemmingsplan wijziging waren staken de raadsleden van Vijfheerenlanden en Culemborg allemaal tegelijk de handen omhoog.

Omdat het fort Everdingen precies op de grens van de gemeente Vijfheerenlanden en Culemborg ligt en daardoor ook op de grens van de provincie Utrecht en Gelderland moesten de twee raden zich uitspreken over dit nieuwe bestemmingsplan dat recreatie en horeca op het voormalige militaire terrein mogelijk maakt. Om dezelfde reden hebben de twee colleges de afgelopen jaren al samen opgetrokken om het mogelijk te maken dat Fort Everdingen gerestaureerd wordt en dat het fort een historisch, toeristisch en recreatief belangrijk onderdeel wordt in de regio. Het nieuwe bestemmingsplan laat zien dat er grootse plannen zijn om het fort aantrekkelijk te maken voor toeristen. Zo is er inmiddels al een bierbrouwerij, standplaatsen voor tentjes en campers en een proeflokaal annex lunchgelegenheid. De komende jaren wordt het torengebouw dat dateert uit1834 gerestaureerd en er komen opleidingsmogelijkheden waaronder verschillende arbeidsreïntegratieprojecten - en dagbestedingplekken. Daarnaast komt er een kaasmakerij en winkeltje met streekproducten op het terrein. Verder komt er een kleinschalige productieruimte voor azijn – en mosterd en er wordt een moestuin aangelegd. Omdat er een militaire bestemming op lag moesten de raden het bestemmingsplan, dat is opgesplitst in een plandeel voor het grondgebied van Vianen en een plandeel voor het grondgebied van Culemborg, goedkeuren. Dit ging zonder slag of stoot. Ook was er geen tweedestemronde nodig. Iedereen was het er over eens dat dit een unieke locatie is waar historie, het groen en recreatie bijeen komen. En dit alles met ook veel aandacht voor de aanwezige vleermuizen.

Meer berichten