Van links naar rechts wethouders Marcel Verweij, Tirtsa Kamstra en Maks Middelkoop. (Foto: Jacques Stam)
Van links naar rechts wethouders Marcel Verweij, Tirtsa Kamstra en Maks Middelkoop. (Foto: Jacques Stam) (Foto: Jacques Stam)

Dag van Toekomst: visie voor gemeente Vijfheerenlanden

Vijfheerenlanden ontwikkelt een toekomstvisie voor de gemeente.

Door Jacques Stam

VIJFHEERENLANDEN – De visie loopt tot 2035 en heet: Focus 2035. Donderdag werd in twee sessies in Helsdingen Sport en Cultuur in Vianen een blik op de toekomst van de gemeente Vijfheerenlanden geworpen. 's Middags werd door z'n 100 stakeholders rond vijf thematafels, waar steeds gewisseld werd, toekomst ideeën gewisseld over wonen, duurzaamheid, openbaar vervoer, zorg en economie in de gemeente Vijfherenlanden.

De gemeente wil de komende vijftien jaren investeren in een vitale samenleving, betere bereikbaarheid, optimale kansen voor de inwoners en vernieuwing op het gebied van duurzaamheid. Daarbij wil de gemeente het eigen karakter van de kernen behouden. De toekomstvisie geeft ons focus bij deze ambities.  Op dit moment wordt de visie ontwikkeld. Tijdens de Toekomsttoer die de afgelopen periode op diverse markten is gehouden zijn bijna 500 reacties genoteerd waar de gemeente mee aan de slag is gegaan. 's Avonds werd de sessie voorgezet voor de bewoners. De zes wethouders kregen op een wel hoog bijzonder spreekgestoelte de gelegenheid binnen een minuut hun thema's te verdedigen en waar zij voor staan.

Daarna kon de deelnemers apart met de wethouders in discussie gaan aan speciale tafels. In de andere zaal werd op een interactieve manier omgegaan met de vragen en ideeën van de aanwezigen over de eerder genoemde thema's. Ter plekke werden de vragen door de deelnemers op een groot scherm geprojecteerd en ging de dagvoorzitter Anjo Travaille er op in door direct de vraag te stellen wat de vragensteller vindt wat de gemeente daar in kan beteken. Opvallend was dat het thema duurzaamheid toch wel erg leeft bij de bewoners waar toch wel erg op zonnepanelen wordt gericht wordt maar wel betaalbaar moet blijven evenals de zorg die eveneens betaalbaar moet blijven. Een respondent vond dat men eens wat meer op elkaar moet letten. Preventie kan ook de zorgkosten besparen. De leefbaarheid verbeteren. Maar ook het openbaar vervoer leverde de nodige reacties op zoals het gebruik van elektrischte fietsen. Eind dit jaar zal het rapport Focus 2035 waarschijnlijk gereed zijn en zal de raad daar zijn oordeel over vellen. 

Meer berichten