De Feestelijke zitting van het Schuttersgilde St. Martinus en St. Antonius Lexmond & Hei-en Boeicop. (Foto: Privé)
De Feestelijke zitting van het Schuttersgilde St. Martinus en St. Antonius Lexmond & Hei-en Boeicop. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

Feestelijke zitting Schuttersgilde en Burgerkoning Schieten

LEXMOND - Tijdens de Feestelijke zitting van het Schuttersgilde St. Martinus en St. Antonius Lexmond & Hei-en Boeicop afgelopen zaterdag zijn Marrie van Heumen, Jan Schaafsma en Fons Brand herbenoemd als lid Overheid en heeft Marrie van Heumen de functie van Deken-schrijver overgedragen aan Fons Brand.

Wethouder Christa Hendriksen memoreerde in haar verhaal dat het sociale contact, de sport en het cultureel erfgoed in elkaar verweven is, hetgeen door het gilde duidelijk wordt uitgedragen. Verder heeft de wethouder vijf wedstrijd schutters van het gilde voor hun behaalde resultaten van afgelopen jaar met een mooie bos bloemen in het zonnetje gezet. Leo van Heumen die ondanks slecht zicht toch  in de prijzen valt. Dik de Vor vooral trots op zijn resultaat. Walter Huisman voor twee eerste prijzen op NK. Fons Brand eerste plaats op de open nationale Wedstrijd met een persoonlijk record 198 (max 200) punten. Gratia Brand die zich tot Koning der Koningen schoot op de Gildedag van kring Maasland in Nieuwkuijk. 

Na de Feestelijke Zitting vond op het evenemententerrein het Burgerkoning schieten plaats. Na 89 rake schoten viel de houten vogel en heeft Dik de Vor zich tot Burger Koning geschoten.

Meer berichten