De nieuwe predikant Daan van den Born wil zich graag inzetten voor heel de dorpsgemeenschap. (Foto: Mieneke Lever van Dieren)
De nieuwe predikant Daan van den Born wil zich graag inzetten voor heel de dorpsgemeenschap. (Foto: Mieneke Lever van Dieren) (Foto: )

Hervormde pastorie weer bewoond

Na een vacante periode van ruim een jaar ontving de hervormde PKN gemeente opnieuw een predikant in de persoon van W.A. van den Born. Op zondag 22 september werd hij in het ambt bevestigd door ds. C. van Duijn uit Delft. "Het was indrukwekkend, overweldigend en ook bemoedigend," vertelt Daan van den Born die zich met echtgenote Naomi zeer welkom weet in het dorp.

Door Mieneke Lever-van Dieren

HEI- EN BOEICOP – Vooral de handoplegging ervoer hij als een heel bijzonder moment. "Ik hoop als predikant iets te kunnen betekenen voor heel het dorp en wil me graag openstellen voor het aangaan van een gesprek, ongeacht of iemand wel of niet naar de kerk gaat." Het is de eerste standplaats van de 32-jarige in Zeist geboren predikant. "Ik studeerde aanvankelijk in Ede voor kerkelijk werker en was nog een jaar als missionair werker betrokken bij de Utrechtse Jacobikerk toen ik een verlangen bespeurde voor het ambt van predikant. Ik schreef me in voor de predikantenopleiding aan de PThU Amsterdam omdat ik bepaalde gaven bij mezelf ontdekte die zouden passen bij dit ambt. En tijdens mijn studie heb ik dit ook bevestigd gezien.

Toen het beroep uit Hei- en Boeicop zich aandiende probeerde het echtpaar zich een goed beeld te vormen van het dorp. In een weloverwogen voorbereiding groeiden ze er naar toe en volgde de prettige overstap van een kleine portiekwoning in Leiden naar een royale pastorie in een plattelandsgemeente. "Het is mooi om te zien hoe iedereen hier betrokken is bij het organiseren van allerlei activiteiten, alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. Naast een zichtbare verbondenheid is er ook sprake van een lichte terughoudendheid. De mensen hier zullen niet zo snel het bruggetje overgaan om naar de pastorie te komen. Dat betekent dus dat ik zelf wat vaker over de brug moet komen. Er valt zeker nog veel te ontdekken en er zullen leermomenten zijn, maar het is gelukkig wel een rijdende trein waar ik instap," constateert Van den Born. In het zoeken naar een leven met God ziet de nieuwe predikant de kerk als een belangrijke plek om nieuwe voeding te krijgen en God als Schepper te eren. Verwachtingsvol ziet hij uit naar het werk dat zijn hart heeft, vertelt hij.

"Ik hoop in de prediking tot uiting te laten komen dat de Bijbelse boodschap concreet iets betekent voor alledag, zowel in gezin als in contact met buren en collega's. Daarbij is de Bijbel nog altijd actueel, want God spreekt nog steeds door het Woord. En naast de verkondiging van een Levende God wil ik me volop inzetten voor het pastoraat en de catechese. Ik vind het ook belangrijk om met jongeren op te trekken, hun vragen te horen en ze iets mee te geven."