De aanwezigen waren het erover eens dat het de grootste uitdaging zal zijn om meer mensen eerder te bereiken met een helpend aanbod. Eigen foto
De aanwezigen waren het erover eens dat het de grootste uitdaging zal zijn om meer mensen eerder te bereiken met een helpend aanbod. Eigen foto

Kerken samen tegen armoede en schuldenproblematiek

MEERKERK - Vertegenwoordigers van alle kerken in de gemeente Vijfheerenlanden kwamen dinsdagavond bijeen in dorpshuis De Linde in Meerkerk. De voorgangers, bestuursleden, kerken­raadsleden en anders betrokkenen kwamen hier, op uitnodiging van Maatje Vijfheerenlanden, bijeen om informatie uit te wisselen en geïnformeerd te worden over armoedebestrijding en schuldenproblematiek in de Vijfheerenlanden. 

Ook in de gemeente Vijfheerenlanden is sprake van omvangrijke en meestal stille armoede, waardoor een grote groep mensen - onder wie veel kinderen - onvoldoende kan deelnemen aan de maat­schappij. Daarnaast zijn er veel mensen die kampen met langdurige financiële problemen, zoals problematische schulden. Uit de onlangs door het NIBUD vrij gegeven cijfers blijkt dat slechts 7 procent van de mensen die professionele hulp op dit terrein nodig hebben, deze hulp ook daadwerkelijk krijgt.

Samen hart voor mensen

Op initiatief van de gezamenlijke landelijke kerken en SchuldHulpMaatje Nederland is deze maand een initiatief gestart onder de naam 'Samen hart voor mensen'' (zie ook www.samenhartvoormensen.nl). Dit initiatief heeft twee doelen: 1. het taboe rondom armoede en schulden doorbreken; 2. instrumenten aanreiken die de mensen van de kerken kunnen helpen deze problemen eerder te signaleren en bespreekbaar te maken.

Directeur Carla van der Vlist van SchuldHulpMaatje Nederland, een van de kartrekkers van dit initiatief, verzorgde = samen met Theo Schouten, voorzitter van Maatje Vijfheerenlanden - een pakkende presentatie. Hierbij was niet alleen veel aandacht voor het herkennen en bespreekbaar maken van deze problematiek, maar juist ook voor het aanreiken van oplossingen. Ook is er ter plekke een aantal materialen uitgereikt aan de aanwezige voorgangers, bestuursleden, kerken­raadsleden en anders betrokkenen, die zij kunnen gebruiken tijdens hun activiteiten om andere mensen mee te helpen. Maatje Vijfheerenlanden heeft inmiddels zo'n veertig geschoolde Schuld­HulpMaatjes, die in de gehele gemeente inzetbaar zijn om mensen met financiële problemen te ondersteunen.

Informatie uitgewisseld

Tijdens en na de presentatie werd volop informatie uitgewisseld over deze problematiek, waarbij ook duidelijk werd hoe omvangrijk en ernstig deze is. De aanwezigen waren het erover eens dat het de grootste uitdaging zal zijn om meer mensen eerder te bereiken met een helpend aanbod. Dit zal overigens ook een belangrijk thema worden tijdens het congres dat de gemeente Vijfheerenlanden dit najaar zal organiseren. Hoe staat het ervoor met betrekking tot armoedebestrijding en schuld­hulpverlening in de gemeente Vijfheerenlanden? Dat is de centrale vraag die tijdens dit congres beantwoord gaat worden.

Gezamenlijk optrekken

Tijdens de discussies werd ook duidelijk dat gezamenlijk optrekken bij het oplossen van deze problemen de voorkeur heeft. Volgens de aanwezigen is regelmatig informatie uitwisselen over deze problematiek een noodzaak. Daardoor kunnen we zowel de afzonderlijke mogelijkheden van kerken als ook de lokale en gemeentelijke regelingen zo goed mogelijk benutten en meer mensen helpen. Maatje Vijfheerenlanden (www.maatjevijfheerenlanden.nl) zal daartoe het initiatief nemen en de vertegenwoordigers van de gezamenlijke kerken regelmatig informeren over mogelijkheden en van tijd tot tijd dit soort bijeenkomsten blijven organiseren. 

Meer berichten