Foto:  Mieneke Lever-van Dieren
Foto:  Mieneke Lever-van Dieren

Jongeren verzorgen ouderenlunch

LEXMOND - Lies Bronkhorst (foto) ontvangt in haar woning een lunch uit handen van Chris van Beest. De Jongerenambassadeurs van 'Lexmond ontmoet en doet' verzorgden zaterdag in de Brede School een lunch voor ouderen van het dorp.

Er was veel animo voor. Ongeveer tachtig mensen lieten zich verwennen met een smakelijke lunch. Ook een aantal aan huis gebonden ouderen kreegn de lunch thuis geserveerd. Zelfs de bewoners van Verpleeghuis Laakse Hof werden niet vergeten. Zij werden rond koffietijd op iets lekkers getrakteerd. Een mooie geste van deze jongeren, die graag iets willen betekenen voor de ander.

Meer berichten