Gemeenteraad stemt voor biodiverse voedselbossen

VIJFHEERENLANDEN - De motie van GroenLinks en VHL Lokaal om biodiverse voedselbossen aan te leggen, in verband met de compensatie van de CO2-uitstoot door woningbouw, kon rekenen op veel steun van de andere partijen.

Erik van Doorn diende tijdens de begrotingsvergadering van vorige week een motie in om voedselbossen aan te leggen. Dit is een nieuwe trend, waarbij bij het planten van bomen - naast de biodiversiteit en recreatie - ook geluidswering, scholing en buitenspeelplaatsen centraal staan. Hierbij kan worden gedacht aan het planten van notenbomen of kleine fruitbomen en struiken, zoals bramenstruiken en pruimenbomen. "Kinderen kunnen op deze manier op speelse wijze in aanraking komen wat de natuur ons biedt én waarom biodiversiteit belangrijk is. Ook kunnen deze bossen als praktische leerplaats voor lagere scholen en avontuurlijke struinterreinen voor de jeugd dienen", is in de motie te lezen.

Wim van Dijk (VHL Lokaal) vindt dit een goed plan voor de inwoners, de CO2-uitstoot en het klimaat. Harry Wolting (CU) merkte op dat er wel moet worden opgepast dat er voor de aanleg van bossen geen dure bouwgrond wordt gebruikt. "Natuurlijk moet er wel veel groen in de woonwijken komen. Maar er moet wel in kaart worden gebracht waar beschikbare grond is om voedselbossen te realiseren", aldus Wolting.

Particuliere grond

Ook denkt hij hierbij aan particuliere grond. Hij verwacht dat er binnenkort concretere plannen komen over de aanleg van bossen binnen de gemeente.

Meer berichten