Van links nar rechts: wethouder Marcel Verweij, de gezondheidsambassadeurs Marjan Jakobs en Kerstin Strohbach en trainer Maartje Arntz.
Van links nar rechts: wethouder Marcel Verweij, de gezondheidsambassadeurs Marjan Jakobs en Kerstin Strohbach en trainer Maartje Arntz.

Certificaten voor tweetal Gezondheidsambassadeurs

LEERDAM - Uit handen van wethouder Verweij ontvingen Marja Jakobs en Kerstin Strohbach het certificaat Gezondheidsambassadeur. Hiervoor volgden zij een training van een jaar bij Maartje Arntz van Food 2 Move your Mind. De training is een onderdeel van de Gezondheidsmonitor Leerdam en mede georganiseerd door SamenDoen.

De training begon met bewustwording van de eigen gezondheid. Gebruik werd gemaakt van het zogenaamde spinnenweb Mijn Positieve Gezondheid. "Het is belangrijk te weten hoe het bij jezelf zit, voor je naar anderen kan kijken," legt trainer Maartje uit. "Dat gaat verder dan puur lichamelijke zaken en voeding. We kijken bijvoorbeeld ook naar kwaliteit van leven, meedoen in de samenleving en zingeving. Het is een totaalplaatje." De gezondheidsambassadeurs gaan zich nu beraden hoe ze zich gaan inzetten. "Belangrijk is dat we iets kunnen gaan teruggeven," legt Kerstin uit. "Contacten gaan leggen met gelijkgestemden. Ons motto is 'Ik schenk aandacht!' Eenzaamheid is bijvoorbeeld een issue dat welbevinden in de weg zit."

Bewegen en sociaal contact

Marjan is blij de cursus gevolgd te hebben: "Om te beginnen voor mezelf. Nu is het tijd anderen te gaan helpen. Voor mij is bewegen in combinatie met sociaal contact belangrijk. Zorgen dat mensen elkaar opzoeken, door bijvoorbeeld samen te gaan wandelen."

De gemeente wil graag op een nieuwe manier op het onderwerp gezondheid insteken. "In dorpen en wijken initiatieven ontplooien," benadrukt wethouder Verweij. "Hetthema Positieve gezondheid gaat heel breed. Dat past heel goed in onze visie. Werken vanuit beperkingen, met kleine stapjes kijken hoe ver je kunt komen."

Plannen maken

Komende periode gaan de kersverse Gezondheidsambassadeurs plannen maken, hoe de opgedane kennis aan inwoners van Vijfheerenlanden over te brengen.

Meer berichten